(1)
Ardiansyah, N. A.; Zawawi, A. Manajemen Strategik Keuangan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma’arif NU (BP3NU) Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan. Jurnal Mundir 2021, 3, 40-51.