Ardiansyah, N. A., & Zawawi, A. (2021). Manajemen Strategik Keuangan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma’arif NU (BP3NU) Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan. Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(1), 40-51. https://doi.org/10.36835/mudir.v3i1.148