Ardiansyah, Nanang Ari, and Abdullah Zawawi. 2021. “Manajemen Strategik Keuangan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma’arif NU (BP3NU) Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan”. Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan 3 (1), 40-51. https://doi.org/10.36835/mudir.v3i1.148.