Ardiansyah, N. A. and Zawawi, A. (2021) “Manajemen Strategik Keuangan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma’arif NU (BP3NU) Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan”, Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(1), pp. 40-51. doi: 10.36835/mudir.v3i1.148.