[1]
N. A. Ardiansyah and A. Zawawi, “Manajemen Strategik Keuangan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma’arif NU (BP3NU) Mazra’atul Ulum Paciran Lamongan”, Jurnal Mundir, vol. 3, no. 1, pp. 40-51, Jan. 2021.